Cover Image

Najciekawsze szkolenia online dla instalatorów OZE

Czerwiec 1, 2021
Czas czytania: 2 minut

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się priorytetem w kwestii ochrony środowiska. Dzięki  źródłom energii, których wykorzystanie nie wiąże się  z długotrwałym deficytem i odnowieniu ich w stosunkowo krótkim czasie nie szkodzimy środowisku tak, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych rozwiązań. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy między innymi wiatr, wodę i słońce czy energię jądrową w zamkniętym cyklu paliwowym (biogaz, biomasa, biopaliwa). Instalatorzy OZE powinni odbywać szkolenia, dzięki którym nabędą niezbędną wiedzę z zakresu montażu, instalacji i budowy źródeł energii i będą na bieżąco z nowościami technicznymi. O jakich szkoleniach mowa?

Szkolenie z promienników 

Jednym z urządzeń zaliczanych do odnawialnych źródeł energii są promienniki podczerwieni. Są to urządzenia emitujące promieniowanie podczerwone, które są często porównywane do promienników naturalnych, na przykład słońca i ognia. Zadaniem promiennika jest rozgrzewanie się nawet do kilkuset stopni Celsjusza. Dzięki temu urządzenie produkuje promieniowanie podczerwone, które jest odczuwalne jako ciepło, jednak nie jest widoczne dla ludzkiego oka. Promienniki są alternatywnym sposobem ogrzewania domu.

Dzięki szkoleniu z promienników instalatorzy nabywają wiedzy dotyczącej budowy, montażu i zastosowaniach takiej metody ogrzewania. Wiedza bywa nieoceniona w trakcie codziennej pracy. Promienniki znajdują zastosowanie między innymi w halach magazynowych i przemysłowych, więc instalatorzy OZE muszą wiedzieć, jakie urządzenie najlepiej sprawdzi się w konkretnym miejscu i jak je zamontować, by działało bezpiecznie.

Szkolenie dla instalatorów pomp  

Kolejnym urządzeniem, które jest niezwykle ważne przy pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii, jest pompa ciepła. Jest to urządzenie, które wymusza przepływ powietrza z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej. Takie zjawisko przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła. Pompy ciepła są ekologiczne, ponieważ wykorzystują ciepło wyprodukowane dzięki źródłom odnawialnej energii, a dodatkowo zapewniają oszczędność dotyczącą kosztów ogrzewania. Instalatorzy pomp ciepła po przebytym szkoleniu znają procesy, które zachodzą w urządzeniach, a także każdy z etapów montażu urządzenia.