Cover Image

Jak prawidłowo obsługiwać sterownik nagrzewnicy wodnej?

Wrzesień 22, 2021
Czas czytania: 2 minut

Odpowiednia obsługa urządzeń grzewczych pozwala na osiągnięcie optymalnej temperatury w pomieszczeniu przy jednoczesnym ograniczeniu poziomu zużycia energii. Jednym z popularniejszych rozwiązań stosowanych w przypadku obiektów przemysłowych, magazynowych, sprzedażowych lub ekspozycyjnych jest korzystanie z nagrzewnic. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak powinno się obsługiwać sterownik nagrzewnicy wodnej oraz zobaczmy, jak one działają i gdzie się ich używa.

Jak działa nagrzewnica wodna?

Nagrzewnica wodna to urządzenie, które pozwala na osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczeń o dużej kubaturze, zastępując z powodzeniem tradycyjne i mało wydajne systemy grzejników przemysłowych. W nagrzewnicy wykorzystano wymiennik ciepła, który ogrzewa lub ochładza strumień przepływającego powietrza. Ciepło jest uzyskiwane z wody, która dostarczana jest z zewnętrznego źródła np. instalacji zasilanej wodą z kotła lub pompy ciepła. Do chłodzenia używana jest woda o niskiej temperaturze. Nagrzewnice dobrze sprawdzają się, współpracując z systemami wentylacyjnymi i występują w wersjach dokanałowych, co zmniejsza uciążliwości wywołane hałasem generowanym przez wentylator.

Jak prawidłowo ustawić nagrzewnicę przy pomocy sterownika?

Sterownik nagrzewnicy wodnej to urządzenie, które pozwala na dobór jej parametrów pracy. Do najważniejszych ustawień należy możliwość wyboru trybu, w jakim ma działać urządzenie. Dostępna jest funkcja grzania, chłodzenia, wentylacji, a także kombinacji – grzania i wentylacji oraz chłodzenia i wentylacji. Istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia intensywności działania lub wybrania opcji automatycznych. Przewidziano także funkcję Anti-Frost, która chroni przed zamarznięciem czynnika. Urządzenie można zaprogramować, ustawiając tygodniowy harmonogram pracy z podaniem czasu oraz trybu, w jakim ma funkcjonować. Sterownik pokazuje również poziom temperatury pomieszczenia, w którym jest zainstalowany, a także jej pułap, który nagrzewnica ma osiągnąć podczas pracy oraz temperatury na zewnątrz.